FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Marienbad Film Festival 2017: Výzva k účasti 03.05.2017

Marienbad Film Festival 2017:

Výzva k účasti


Ve dnech 29/8 - 2/9 proběhne festival experimentálních filmů Marienbad Film Festival v Mariánských Lázních. Můžete hlásit své filmy v různých stádiích rozpracovanosti.

Sekce Theater Electrique je národní bilanční přehlídkou české experimentální a nezávislé filmové tvorby. Pokud jste v posledních dvou letech vytvořili projekt, který u nás nebyl dosud uveden, můžete jej přihlásit do soutěže. Sekce je určena pro filmy primárně určené k projekci v kinech (nikoliv v galeriích apod.). Žánr ani délka nemá omezení.

Works in progress nabízí možnost, abyste představili své projekty experimentálních a nezávislých filmů ve stádiu příprav před kolegy z oboru, filmovými profesionály a veřejností. Projekt může být v jakémkoliv stádiu rozpracovanosti. Prezentaci můžete využít pro získání zpětné vazby, rozšíření tvůrčího týmu nebo pro oslovení potenciálních donátorů.

Projekce nedokončených filmů v rámci Industry programu slouží pro uvedení projektů před jejich definitivním dokončením. Pokud potřebujete reflexi své práce, ale nechcete se připravit o možnost budoucího uvedení v soutěžní sekci na jiném festivalu, je pro vás tato sekce vhodnou příležitostí.

Industry program se zaměřuje na další typy akcí (semináře, workshopy, diskuze, případové studie, komentované performance aj.). Pokud máte námět či nápad, který by byl vhodný do odborného programu, budeme rádi, když nás s ním seznámíte.

Své nabídky zasílejte do 31. 5. 2017
na jiri@marienbadfilmfestival.com


marienbad


   Kontakt