FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Kandidáti na děkana 2016 - 2020 25.01.2016

Protokol o nominovaných kandidátech
na děkana FAMU 2016-2020

Dne 25. 1. 2016 v 16:00 proběhla uzávěrka podávání návrhů na děkana pro volební období 2016-2020, dle Usnesení AS FAMU z 9. 12. 2015.

V tištěné podobě bylo na děkanát FAMU odevzdáno 5 návrhů.

V elektronické podobně na e-mailovou adresu ivo.trajkov@famu.cz bylo odevzdáno 5 návrhů.

Přítomný předseda AS FAMU Ivo Trajkov, místopředseda Jan Syruček a člen
AS FAMU Ladislav Greiner, konstatují, že 5 návrhů splnilo všechny náležitosti pro přijetí nominantů.

Kandidáti na děkana FAMU pro období 2016-2020 jsou (v abecedním pořadí a bez titulů):


Zdeněk Holý, nominuje: Martin Čihák (koncepce ZDE)

Marek Hovorka, nominují: Čestmír Kopecký, Petr Marek, Jan Němec, Helena Třeštíková (koncepce ZDE)

Ladislav Šerý, nominuje: Marek Vajchr (koncepce ZDE)

Martin Vadas, nominuje: Jaromír Šofr (koncepce ZDE)

Jiří Vlach, nominují: Miroslav Janek, Antonie Janková, Petr Jarchovský, Marek Jícha, Jiří Kubíček, Pavel Marek, Jan Šustr, Marta Švecová, Drahomíra Vihanová (koncepce ZDE+CV ZDE)


V Praze, dne 25. 1. 2016

doc. Mgr. Ivo Trajkov  předseda AS FAMU

Jan Syruček  místopředseda AS FAMU

MgA. Ladislav Greiner  člen AS FAMU

PhDr. Filip Suchomel  nezávislý pozorovatel, prorektor AMU


podepsaný protokol ZDE


   Kontakt