FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Ji.hlava 2015 přinesla vítězství ANNĚ KRYVENKO a zvláštní uznání KRISTÝNĚ BARTOŠOVÉ 01.11.2015

gratulujeme

Nejlepší český experimentální dokumentární film 2015

Poslechnout horizont (ČR, 2015)

r. Anna Kryvenko (CAS FAMU)


Sekce FASCINACE: EXPRMNTL.CZ je soutěžní přehlídka nejnovějších českých experimentálních filmů, které se vztahují ke skutečnosti a neustávají v pátrání po nových výrazech jejího zpracování na filmový materiál i digitální formáty.

Porotci: Emmanuel Lefrant, Elene Gui

Vyjádření poroty: „Snímek Anny Kryvenko Poslechnout horizont vytváří pomocí složité a zároveň vyvážené montáže politicky laděnou dramaturgii, která nastoluje zásadní témata, díky nimž se snímek stává nefalšovaným svědkem své doby.“Zvláštní uznání poroty První světla 2015

Nebezpečný svět Rajka Dolečka (ČR, 2015)

r. Kristýna Bartošová (KDT FAMU)


Sekce PRVNÍ SVĚTLA se vznáší nad celým soutěžním programem, středem pozornosti jsou první velké filmy začínajících dokumentaristů. Tento výběr nabízí jiný pohled, který umožňuje odpovědět na důležité otázky týkající se rozvoje dokumentaristické práce, proměn témat a stylů, zpřehlední jména dosud neznámých tvůrců a nabídne možnost konfrontovat filmy v nových souvislostech.

Porotci: Alberto Lastrucci, Anna Hoffmann, David Wilson, Hyosook Hong, Nuno Sena

Zvláštní uznání: Nebezpečný svět Rajka Dolečka: „Pro každého filmaře je velkou výzvou dokázat usměrnit konfrontačního protagonistu. Pro debutující režisérku, která navíc zkoumá jedno z nejtemnějších zákoutí současné evropské historie, je to úkol takřka nadlidský. Porota se rozhodla udělit zvláštní cenu režisérce, která prokázala nebývalou trpělivost, empatii a inteligenci – vlastnosti, které jsou předzvěstí slibné kariéry. Zvláštní cena patří Kristýně Bartošové za její režijní počin Nebezpečný svět Rajka Dolečka.“Cena diváků 19. MFDF Ji.hlava 2015 

Český žurnál: Matrix AB  (ČR, 2015)

r. Vít Klusák (KDT FAMU)


   Kontakt