FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Habilitační přednáška Mgr. Asena Šopova 30. 5. 2017 11.05.2017

Děkan Zdeněk Holý a Umělecká rada FAMU zvou srdečně akademickou obec i přátele školy
na zasedání UR (veřejná část), na němž přednese Mgr. A. Šopov
svou habilitační přednášku na téma NÁVAZNOSTI A PŘECHODY SVĚTELNÝCH ATMOSFÉR MEZI SCÉNAMI.


Přednáška se uskuteční  v úterý 30. května 2017, od 17,45 hod. v učebně 107 (U1) FAMU, 1. patro.


Textový podklad k přednášce je zpřístupněn na ZDE


   Kontakt