FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Habilitační přednáška MgA. Martina Marečka 20.11.2017 13.11.2017

Děkan Zdeněk Holý a Umělecká rada FAMU zvou srdečně akademickou obec i přátele školy
na zasedání UR (veřejná část), na němž přednese MgA. Martin Mareček svou habilitační přednášku na téma NAHLÉDNOUT SVÉ VIDĚNÍ.


Přednáška se uskuteční v pondělí 20. listopadu 2017, od 17:20 hod. v učebně 107 (U1) FAMU, 1. patro.


Textový podklad k přednášce je zpřístupněn ZDE


   Kontakt