FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Doplňující volby do AS FAMU - výsledky 17.02.2016

Volební protokol doplňovacích voleb do AS FAMU 16. a 17. února 2016

Volební komise zasedla dne 17.února v 16:00 po skončení druhého, závěrečného dne voleb v Učebně 7 FAMU.

Komise konstatovala, že volby proběhly řádně a regulérně, v souladu s volebním a jednacím řádem AS FAMU. Bylo odevzdáno celkem 276 volebních lístků, všechny volební lístky byly platné a žádný neplatný.

Akademická obec FAMU čítá k datu voleb 601 oprávněných voličů (120 pedagogů a 481 studentů). Hranici 30 % oprávněných voličů nutnou pro platné uzavření voleb představuje 181 oprávněných voličů.

Ze součtu podpisů oprávněných voličů, kteří odevzdali své hlasy, na seznamech pedagogů a studentů vyplývá, že voleb se zúčastnilo 276 členů akademické obce (64 pedagogů a 212 studentů).

V souladu s článkem 2.5 Volebního a jednacího řádu AS FAMU jsou volby platné.

Výsledky voleb

Pedagogická komora (v závorce počet hlasů)

Zvolení členové AS FAMU

            1Petr Marek (162 hlasy)

            2 Štěpánka Šimlová (112 hlasů)

            3Vít Klusák (91 hlas)

Náhradníci pro kooptaci do AS FAMU *)

            Pavel Rejholec (87 hlasů)

            Ivo Mathé (86 hlasů)

            Michaela Pavlátová (67 hlasů)

            Jiří Myslík (58 hlasů)

            Jaromír Kallista (42 hlasů)

            Vladimír Hendrich (41 hlasů)

            Marek Jícha (34 hlasů)

Studentská komora (v závorce počet hlasů)

Zvolený člen AS FAMU

            1 Tomáš Janáček (92 hlasů)

Náhradníci pro kooptaci do AS FAMU *)

            Yvonne Teysslerová (90 hlasů)

            Kateřina Turečková (32 hlasy)

            Robin Kvapil (29 hlasů)

            Martin Netočný (24 hlasů)

*) v souladu s článkem 2.9 Volebního a jednacího řádu AS FAMU)

17. února 2016

Za správnost:

Pavla Klimešová (členka AS FAMU, předsedkyně volební komise)


   Kontakt