FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Dny otevřených dveří 09.05.2017

Upozornění: Den otevřených dveří, původně avizovaný na 26. 5. 2017, neproběhne na celofakultní úrovni.

Konzultace pedagogů pro uchazeče o studium poskytnou níže uvedené katedry v uvedených termínech formou "Katedrálního dne otevřených dveří":


Katedra animované tvorby: 26. 5. 2017 mezi 10. a 15. hodinou, 4. patro. Kontaktní mail:lenka.petrova@famu.cz

Katedra fotografie: 26.5.2017, 1. patro od 10 do 16 hodin, zájemci si mohou přinést podklady (vlastní tvorbu) ke konzultacím. Kontaktní mail: barbora.stejskalova@famu.cz

Katedra kamery: 26.5. 2017 v době 9:00 - 13:00, jindy formou individuálně dohodnutých konzultací. Kontaktní mail: adela.kalna@famu.cz

Katedra produkce: 26.5.2017, od 10 do 16 hodin. Kontaktní mail:lubomira.kmetova@famu.cz

Katedra střihové skladby: pondělí 29.5.2017 od 10:00 do 14:00 hod, 3. patro. Kontaktní mail: jana.prackova@famu.cz

Katedra zvukové tvorby: pátek 2. 6. 2017 v době 10:00-16:00, 3. patro. Kontaktní mail:jana.jirickova@famu.cz


Katedry scenáristiky a dramaturgie, režie, dokumentární tvorby, a centrum audiovizuálních studií katedrální den otevřených dveří v květnu nepořádají.


Nejbližší celofakultní Den otevřených dveří se koná 13.10.2017 v době od 10:00 do 16:00 hod.

V tomto termínu budou zájemcům o studium na všech katedrách k dispozici pedagogové, kteří budou poskytovat konzultace o studiu příslušného oboru.


Upozorňujeme uchazeče, že informace sdělené v rámci konzultací s pedagogy nelze pokládat za závazné ve smyslu Zákona o VŠ a že závazné informace o přijímacím řízení jsou pouze ty, které jsou zveřejněny na webových stránkách školy.


   Kontakt