FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Den otevřených dveří 6.10.2016 (10:00-16:00) 02.10.2016

Den otevřených dveří

se koná 6.10.2016 v době od 10:00 do 16:00V tomto termínu budou zájemcům o studium na všech katedrách k dispozici pedagogové, kteří budou poskytovat konzultace o studiu příslušného oboru.Upozorňujeme uchazeče, že informace sdělené v rámci konzultací s pedagogy nelze pokládat za závazné ve smyslu Zákona o VŠ a že závazné informace o přijímacím řízení jsou pouze ty, které jsou zveřejněny na webových stránkách školy.


   Kontakt