FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Čtvrtý ročník mezinárodní konference Teritoria umění (23.5.2017) 22.05.2017
V úterý 23. května 2017 proběhne v prostorách Galerie HAMU již čtvrtý ročník mezinárodní konference doktorandů uměleckých škol Teritoria umění. Kromě tradičních účastníků z AMU, UMPRUM, AVU a JAMU se letošní ročník rozšířil také o přispěvatele z bratislavské VŠMU.
Čtvrtý ročník mezinárodní konference Teritoria umění

Teritoria umění je vědecká konference doktorandů uměleckých škol, kterou od roku 2014 pořádá Akademie múzických umění v Praze. Jednotlivé ročníky nejsou tematicky vymezeny, prezentační i debatní část konference nabízí v metodologicky či tematicky příbuzných blocích začínajícím badatelům uměleckých i uměnovědných oborů prostor k nacházení nových diskuzních rámců a tematických souvislostí.

Program a další informace lze nalézt na webu konference: http://teritoria.amu.cz/ 


   Kontakt