FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Členové Stipendijní komise FAMU 18.11.2014

S platností od 13.11.2014 byla jmenována Stipendijní komise FAMU


Členové komise dle abecedního řazení:


  • Ing. Hladišová Viera - tajemnice FAMU
  • prof. Jícha Marek - vedoucí KK
  • BcA. Kohout Martin - student KDT
  • Syruček Jan - student KP
  • doc. PhDr. Šerý Ladislav - proděkan pro zahraniční styky FAMU
   Kontakt