FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize 2015 29.10.2015

Slavnostní večer u příležitosti udílení Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize proběhne ve čtvrtek 29. 10. 2015 v kině Ponrepo od 20:00.

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize 2015 byla udělena

Miroslavu Ondříčkovi, in memoriam,

a

Drahomíře Vihanové


Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize se uděluje k ohodnocení mimořádně významných výsledků či výjimečných uměleckých tvůrčích, interpretačních nebo technických počinů v procesu tvorby, výroby, šíření a uchovávání kinematografických a audiovizuálních děl nebo za výzkumnou či propagační činnost v oblasti kinematografie a audiovize nebo za dlouhodobé zásluhy v oblasti kinematografie a audiovize.

Cena se uděluje každoročně k 27. říjnu u příležitosti Světového dne audiovizuálního dědictví.Přehled nominovaných umělců pro rok 2015 a brožuru – Ceny MK ČR v oblasti kinematografie a audiovize naleznete na stránkách MK ČR zde.


   Kontakt