FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
3. ročník doktorandské konference Teritoria umění 2016 10.05.2016

Akademie múzických umění v Praze pořádá 3. ročník doktorandské konference českých uměleckých škol. Kromě studentů AMU přednesou své příspěvky doktorandi z UMPRUM, AVU a JAMU. K diskuzi nad jejich výzkumnými projekty srdečně zveme studenty všech stupňů studia i odbornou veřejnost. Konference se uskuteční ve středu 18. května v Galerii HAMU.


Doktorandská konference Teritoria umění si klade za cíl posílení diskuze napříč různými uměleckými obory a různými přístupy k výzkumu v oblasti umění. Na jejím třetím ročníku zazní příspěvky z oblasti filmových studií, historie fotografie, kunsthistorie, divadelní vědy či sociologie umění.


Program a další informace naleznete na webu teritoria.amu.cz


   Kontakt