FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Výrobní listy KZT / 2017

1. ročník BcA.


Cvičná mixáž daných zvukových záznamů  / oborové

- externí náklady: 0. Kč

- interní náklady: 0. Kč

- termín realizace: začátek zimního semestru

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Záznam zvuku - zvukové kategorie / oborové

- externí náklady: 0. Kč

- interní náklady: 8.250 Kč

- termín realizace: zimní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Záznam zvuku - zvuková perspektiva / oborové

- externí náklady: 0. Kč

- interní náklady: 6.000 Kč

- termín realizace: zimní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Anketa na volné téma / oborové

- externí náklady: 0. Kč

- interní náklady: 14.250 Kč

- termín realizace: zimní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Asynchronní střih mluveného slova / oborové

- externí náklady: 0. Kč

- interní náklady: 0. Kč

- termín realizace: letní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Mixáž mluveného slova s hudbou / oborové

- externí náklady: 0. Kč

- interní náklady: 0. Kč

- termín realizace: letní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Příběh beze slov / oborové ve spolupráci s KDT

- externí náklady: 0. Kč

- interní náklady: 23.000 Kč

- termín realizace: letní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Malá rozhlasová forma / oborové

- externí náklady: 0. Kč

- interní náklady: 18.500 Kč

- termín realizace: letní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


2. ročník BcA.


Kompozice zvukové atmosféry / oborové

- externí náklady: 0. Kč

- interní náklady: 14.250 Kč

- termín realizace: zimní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Dialog v akusticky nepříznovém prostředí / oborové

- externí náklady: 0. Kč

- interní náklady: 14.250 Kč

- termín realizace: zimní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Země / voda / vzduch / oborové

- externí náklady: 0. Kč

- interní náklady: 14.250 Kč

- termín realizace: zimní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Tunel / oborové

- externí náklady: 0. Kč

- interní náklady: 6.000 Kč

- termín realizace: letní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Atmosféra pokoje - noc a den / oborové

- externí náklady: 0. Kč

- interní náklady: 14.250 Kč

- termín realizace: letní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Nahrávka souboru ruchů / oborové

- externí náklady: 0. Kč

- interní náklady: 22.250 Kč

- termín realizace: letní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Nahrávka hudebních nástrojů / oborové

- externí náklady: 0. Kč

- interní náklady: 22.250 Kč

- termín realizace: letní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


3. ročník BcA.


Autorská kompozice  - "Zvuk pod vobraz" / oborové

- externí náklady: 0. Kč

- interní náklady: 14.250 Kč

- termín realizace: zimní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


1. ročník MgA.


Soundscapes I./ oborové

- externí náklady: 0. Kč

- interní náklady: 14.250 Kč

- termín realizace: zimní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


2. ročník MgA.


Soundscapes II./ oborové

- externí náklady: 0. Kč

- interní náklady: 14.250 Kč

- termín realizace: zimní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


   Kontakt