FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Výrobní listy KSS /2017

1. ročník BcA.


Autorský film  / oborové

- externí náklady: 16.000 Kč

- interní náklady: 90.000 Kč

- termín realizace: březen - srpen

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Elementární skladební cvičení / oborové

- externí náklady: 11.000 Kč

- interní náklady: 50.000 Kč

- termín realizace: leden - březen

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Fotoscénář / oborové

- externí náklady: 500. Kč

- interní náklady: 0. Kč

- termín realizace: zimní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Praktika střihu / oborové

- externí náklady: 7.000 Kč

- interní náklady: 45.000 Kč

- termín realizace: leden - únor

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Střih atelierového cvičení - Avid Film Composer / oborové

- externí náklady: 0. Kč

- interní náklady: 35.000 Kč

- termín realizace: letní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


2. ročník BcA.


Portrét / oborové

- externí náklady: 2.240 Kč

- interní náklady: 70.000 Kč

- termín realizace: únor - srpen

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF:  Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


TV seznamovací cvičení - živý střih / společné

- externí náklady: 1.000 Kč

- interní náklady: 50.000 Kč

- termín realizace: zimní semestr (listopad - leden)

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF:  Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


3. ročník BcA.


Živý střih - hudební koncert / společné

- externí náklady: 2.000 Kč

- interní náklady: 50.000 Kč

- termín realizace: zimní semestr (listopad - leden)

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF:  Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Živý střih - tanec / společné

- externí náklady: 6.500 Kč

- interní náklady: 50.000 Kč

- termín realizace: leden - červen

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF:  Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Bakalářský film / oborové

- externí náklady: 11.000 Kč

- interní náklady: 200.000 Kč

- termín realizace: únor - srpen

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF:  Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


1. ročník MgA.


Živý střih - záznam divadelního představení / společné

- externí náklady: 500 Kč

- interní náklady: 50.000 Kč

- termín realizace: únor - červen

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF:  Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


2. ročník MgA.


Živý střih - záznam absolventského koncertu HAMU / společné

- externí náklady: 500 Kč

- interní náklady: 50.000 Kč

- termín realizace: únor - červen

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF:  Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Autorský projekt / oborové

- externí náklady: 16.000 Kč

- interní náklady: 300.000 Kč

- termín realizace: letní / zimní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF:  Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***   Kontakt