FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Výrobní listy KR / 2017

1. ročník BcA.


Filmová řeč / oborové

- externí náklady: 300 Kč

- interní náklady: 2.400 Kč

- termín realizace: zimní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Malá etuda / společné

- externí náklady: 2.000 Kč

- interní náklady: 40.000 Kč

- termín realizace: únor - březen

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Velká etuda / společné

- externí náklady: 30.000 Kč

- interní náklady: 75.000 Kč

- termín realizace: duben - květen

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


2. ročník BcA.


TV seznamovací cvičení / oborové

- externí náklady: 5.000 Kč

- interní náklady: 105.000 Kč

- termín realizace: leden - únor

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Videodokument / společné

- externí náklady: 5.000 Kč

- interní náklady: 150.000 Kč

- termín realizace: listopad - leden

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Hraný film / společné

- externí náklady: 80.000 Kč

- interní náklady: 400.000 Kč

- termín realizace: únor - červen

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Semináře: Monolog; Dialog, Rozchod / společné

- externí náklady: 3 x 3.000 Kč

- interní náklady: dle potřeby

- termín realizace: dle upřesnění vedoucího pedagoga

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- Výrobní list MonologDialog, Rozchod, Jáma

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


3. ročník BcA.


Bakalářský film / společné

- externí náklady: 200.000 Kč

- interní náklady: 500.000 Kč

- termín realizace: únor - srpen

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


1. ročník MgA.


Krátký film / ve spolupráci s KSD

- externí náklady: 60.000 Kč

- interní náklady: 400.000 Kč

- termín realizace: březen - červen

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


1. + 2. ročník MgA.


Absolventský film / společné

- externí náklady: 500.000 Kč

- interní náklady: 1.200 000 Kč

- termín realizace: příprava v 1. ročníku MgA.+ realizace ve 2.roč. MgA. - do září

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


   Kontakt