FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Výrobní listy KK / 2017

1. ročník BcA.


Fotocvičení FOT I. - III. / oborové

- externí náklady: 2.000 Kč

- interní náklady: 0. Kč

- termín realizace: zimní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra (dlouhodobá pracovní neschopnost) - výrobu KK řídí Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Fotocvičení OSV I. - II. / oborové

- externí náklady: 2.000 Kč

- interní náklady: 0. Kč

- termín realizace: zimní semestr (I.) / letní semestr (II.)

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra (dlouhodobá pracovní neschopnost) - výrobu KK řídí Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Fotocvičení TCH / oborové

- externí náklady: 1.500 Kč

- interní náklady: 0. Kč

- termín realizace: zimní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra (dlouhodobá pracovní neschopnost) - výrobu KK řídí Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Fotocvičení - Jasový rozbor / oborové

- externí náklady: 1.000 Kč

- interní náklady: 0. Kč

- termín realizace: zimní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra (dlouhodobá pracovní neschopnost) - výrobu KK řídí Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Dokumentární studie / oborové

- externí náklady: 1.500 Kč

- interní náklady: 13.500 Kč

- termín realizace: březen - duben

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra (dlouhodobá pracovní neschopnost) - výrobu KK řídí Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Karlův most / oborové

- externí náklady: 500 Kč

- interní náklady: 13.500 Kč

- termín realizace: březen

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra (dlouhodobá pracovní neschopnost) - výrobu KK řídí Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Směry / oborové

- externí náklady: 500 Kč

- interní náklady: 13.500 Kč

- termín realizace: prosinec - leden

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra (dlouhodobá pracovní neschopnost) - výrobu KK řídí Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Postup práce / oborové

- externí náklady: 9.500 Kč

- interní náklady: 20.000 Kč

- termín realizace: únor - březen

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra (dlouhodobá pracovní neschopnost) - výrobu KK řídí Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Seznámení / oborové

- externí náklady: 18.000 Kč

- interní náklady: 60.000 Kč

- termín realizace: květen - červen

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra (dlouhodobá pracovní neschopnost) - výrobu KK řídí Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


2. ročník BcA.


TV seznamovací cvičení / oborové

- externí náklady: 0. Kč

- interní náklady: 80.000 Kč

- termín realizace: říjen

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra (dlouhodobá pracovní neschopnost) - výrobu KK řídí Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Metro / oborové

- externí náklady: 12.000 Kč

- interní náklady: 50.000 Kč

- termín realizace: listopad - leden

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra (dlouhodobá pracovní neschopnost) - výrobu KK řídí Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Sport / oborové

- externí náklady: 18.000 Kč

- interní náklady: 50.000 Kč

- termín realizace: červen - červenec

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra (dlouhodobá pracovní neschopnost) - výrobu KK řídí Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Záběry v atelieru 1,2 / oborové

- externí náklady: 18.000 Kč

- interní náklady: 50.000 Kč

- termín realizace: listopad leden

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra (dlouhodobá pracovní neschopnost) - výrobu KK řídí Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Anticorro / oborové

- externí náklady: 75.000 Kč

- interní náklady: 50.000 Kč

- termín realizace: únor- březen

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra (dlouhodobá pracovní neschopnost) - výrobu KK řídí Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


3. ročník BcA.


Sen / oborové

- externí náklady: 27.000 Kč

- interní náklady: 120.000 Kč

- termín realizace: březen - duben

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra (dlouhodobá pracovní neschopnost) - výrobu KK řídí Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Světlotonalita / oborové

- externí náklady: 6.000 Kč

- interní náklady: 500.000 Kč

- termín realizace: konec zimního semestru

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra (dlouhodobá pracovní neschopnost) - výrobu KK řídí Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Letopis - portrét / oborové

- externí náklady: 53.000 Kč

- interní náklady: 105.000 Kč

- termín realizace: únor - duben

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra (dlouhodobá pracovní neschopnost) - výrobu KK řídí Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Fotocvičení X - XI / oborové

- externí náklady: 2.000 Kč

- interní náklady: 0. Kč

- termín realizace: zimní semestr (X.) / letní semestr (XI.)

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra (dlouhodobá pracovní neschopnost) - výrobu KK řídí Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


1. ročník MgA.


Hudebně dramatická etuda / oborové

- externí náklady: 4.000 Kč

- interní náklady: 100.000 Kč

- termín realizace: leden - únor

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra (dlouhodobá pracovní neschopnost) - výrobu KK řídí Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


1 + 2. ročník MgA.


Nestandardní scény / oborové

- externí náklady: 3.500 Kč

- interní náklady: 10.500 Kč

- termín realizace: listopad (1x za 2 roky)

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra (dlouhodobá pracovní neschopnost) - výrobu KK řídí Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Barevná etuda / oborové

- externí náklady: 70.000 Kč

- interní náklady: 180.000 Kč

- termín realizace: IV. ročník - příprava; V. ročník - realizace

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra (dlouhodobá pracovní neschopnost) - výrobu KK řídí Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

- Postprodukce - Barevná etuda

***


   Kontakt