FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Výrobní listy KK / 2018

aktualizace 2.2.2018

1. ročník BcA.


Fotocvičení FOT I. - III. / oborové / individuálně pro každého studenta zvlášť

- externí náklady: 2.000 Kč

- interní náklady: 0. Kč

- termín realizace: zimní semestr

- vedoucí pedagog: Jiří Macák

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- produkcční SF: Alena Prokopová

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Fotocvičení OSV I. - II. Portrét u okna / oborové / společné zadání pro celý ročník

- externí náklady: 9.500 Kč

- interní náklady: 0. Kč

- termín realizace: zimní semestr (I.) / letní semestr (II.)

- vedoucí pedagog: Klaus Fuxjäger

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- produkční SF: Alena Prokopová

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Fotocvičení TCH / oborové / individuálně pro každého studenta zvlášť

- externí náklady: 1.500 Kč

- interní náklady: 0. Kč

- termín realizace: zimní semestr

- vedoucí pedagog: Jiří Myslík

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- produkční SF: Alena Prokopová

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Fotocvičení - Jasový rozbor / oborové / individuálně pro každého studenta zvlášť

- externí náklady: 1.000 Kč

- interní náklady: 0. Kč

- termín realizace: zimní semestr

- vedoucí pedagog: Jiří Myslík

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- produkční SF: Alena Prokopová

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Dokumentární studie / oborové / individuálně pro každého studenta zvlášť

- externí náklady: 1.500 Kč

- interní náklady: 20.000 Kč

- termín realizace: letní semestr březen - duben

- vedoucí pedagog: Kristian Hynek

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- produkční SF: Alena Prokopová

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Karlův most / oborové / individuálně pro každého studenta zvlášť

- externí náklady: 500 Kč

- interní náklady: 20.000 Kč

- termín realizace: letní semestr březen - duben

- vedoucí pedagog: Jiří Myslík

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- produkční SF: Alena Prokopová

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Směry / oborové / individuálně pro každého studenta zvlášť

- externí náklady: 500 Kč

- interní náklady: 30.000 Kč

- termín realizace: zimní semestr prosinec - leden

- vedoucí pedagog: Kristián Hynek

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- produkční SF: Alena Prokopová

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Postup práce / oborové / individuálně pro každého studenta zvlášť

- externí náklady: 9.500 Kč

- interní náklady: 20.000 Kč

- termín realizace: letní semestr únor - březen

- vedoucí pedagog: Kristián Hynek

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- produkční SF: Alena Prokopová

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Seznámení / oborové / individuálně pro každého studenta zvlášť

- externí náklady: 18.000 Kč

- interní náklady: 60.000 Kč

- termín realizace: letní semestr květen - červen

- vedoucí pedagog: Kristián Hynek

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- produkční SF: Alena Prokopová

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


2. ročník BcA.


TV seznamovací cvičení / oborové / společné zadání vždy pro 2 studenty

- externí náklady: 0. Kč

- interní náklady: 50.000 Kč

- termín realizace: zimní semestr říjen - leden

- vedoucí pedagog: Martin Čech

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Metro / oborové / individuálně pro každého studenta zvlášť

- externí náklady: 13.000 Kč

- interní náklady: 50.000 Kč

- termín realizace: zimní semestr listopad - leden

- vedoucí pedagog: Jiří Macák, Marek Jícha

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- produkční SF: Alena Prokopová

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Sport / Reklama / oborové / individuálně pro každého studenta zvlášť

- externí náklady: 18.000 Kč

- interní náklady: 70.000 Kč

- termín realizace: letní semestr červen - srpen

- vedoucí pedagog: Kristián Hynek

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- produkční SF: Alena Prokopová

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Záběry v atelieru 1,2 / oborové / pro každého studenta individuálně zvlášť

- externí náklady: 18.000 Kč

- interní náklady: 60.000 Kč

- termín realizace: zimní, letní semestr říjen - březen

- vedoucí pedagog: Josef Špelda

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- produkční SF: Alena Prokopová

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Anticorro / oborové / individuálně pro každého studenta zvlášť

- externí náklady: 80.000 Kč

- interní náklady: 200.000 Kč

- termín realizace: letní semestr duben - červen

- vedoucí pedagog: Josef Špelda

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- produkční SF: Alena Prokopová

- vedoucí výpravy SF: Petra Lebdušková

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


3. ročník BcA.


Sen / oborové / individuálně pro každého studenta zvlášť

- externí náklady: 27.000 Kč

- interní náklady: 150.000 Kč

- termín realizace: letní semestr březen - srpen

- vedoucí pedagog: Jaroslav Brabec

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- produkční SF: Alena Prokopová

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Světlotonalita / oborové / individuálně pro každého studenta zvlášť

- externí náklady: 9.000 Kč

- interní náklady: 50.000 Kč

- termín realizace: konec zimního semestru

- vedoucí pedagog: Vladimír Smutný, Petr Hojda

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- produkční SF: Alena Prokopová

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Letopis - portrét / oborové / individuálně pro každého studenta zvlášť

- externí náklady: 53.000 Kč

- interní náklady: 100.000 Kč

- termín realizace: letní semestr únor - červen

- vedoucí pedagog: Marek Jícha

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- produkční SF: Alena Prokopová

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Fotocvičení X - XI / oborové / společné zadání pro celý ročník

- externí náklady: 8.000 Kč

- interní náklady: 0. Kč

- termín realizace: zimní semestr (X.) / letní semestr (XI.)

- vedoucí pedagog: Jaroslav Brabec

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- produkční SF: Alena Prokopová

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Seminář společných cvičení - Spalovač mrtvol / oborové / individuální zadání pro každého studenta zvlášť

- externí náklady: 1.000 Kč

- interní náklady: 0. Kč

- termín realizace: zimní semestr

- vedoucí pedagog: Jaroslav Brabec

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- produkční SF: Alena Prokopová

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty


1. ročník MgA.


Hudebně dramatická etuda / oborové / individuálně pro každého studenta zvlášť

- externí náklady: 4.000 Kč

- interní náklady: 60.000 Kč

- termín realizace: zimní semestr leden - únor

- vedoucí pedagog: Jiří Myslík

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- produkční SF: Alena Prokopová

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Quarteto / oborové / společné zadání pro celý ročník

- externí náklady: 40.000 Kč

- interní náklady: 50.000 Kč

- termín realizace: letní semestr březen - květen

- vedoucí pedagog: Jaroslav Brabec

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- produkční SF: Alena Prokopová

- vedoucí výpravy SF: Petra Lebdušková

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty1 + 2. ročník MgA.


Nestandardní scény / oborové

- externí náklady: 3.000 Kč

- interní náklady: 20.000 Kč

- termín realizace: listopad (1x za 2 roky)

- vedoucí pedagog: Jiří Macák

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- Alena Prokopová

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Barevná etuda / oborové

- externí náklady: 70.000 Kč

- interní náklady: 250.000 Kč

- termín realizace: IV. ročník - příprava; V. ročník - realizace

- vedoucí pedagog: Jaroslav Brabec

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- produkční SF: Alena Prokopová

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

- Postprodukce - Barevná etuda

***


   Kontakt