FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Výrobní listy KAT / 2017

1. ročník BcA.


Animace kreseb / oborové

- externí náklady: 500 Kč

- interní náklady: 0 Kč

- termín realizace: zimní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Příprava titulků / oborové

- externí náklady: 500 Kč

- interní náklady: 10.000 Kč

- termín realizace: letní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Etuda / oborové

- externí náklady: 500 Kč

- interní náklady: 16.000 Kč

- termín realizace: letní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


2. ročník BcA.


Black - out / oborové

- externí náklady: 1.000 Kč

- interní náklady: 20.000 Kč

- termín realizace: zimní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Kraťas / oborové

- externí náklady: 1.000 Kč

- interní náklady: 25.000 Kč

- termín realizace: letní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Plošková etuda / oborové

- externí náklady: 1.000 Kč

- interní náklady: 14.000 Kč

- termín realizace: zimní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


3. ročník BcA.


Loutková etuda / oborové

- externí náklady: 2.000 Kč

- interní náklady: 14.000 Kč

- termín realizace: zimní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


Bakalářský film / společné

- externí náklady: 46.000 Kč

- interní náklady: 250.000 Kč

- termín realizace: únor - srpen

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


1. ročník MgA.


Animace a herec / společné

- externí náklady: 55.000 Kč

- interní náklady: 250.000 Kč

- termín realizace: únor - srpen

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


2. ročník MgA.


Absolventský film / společné

- externí náklady: 80.000 Kč

- interní náklady: 300.000 Kč

- termín realizace: únor - září

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Tomáš Šimon

- Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

***


   Kontakt